Wyniki kontroli

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2017r.

 

Wystapeinia pokontrolne NIK z dnia 28 marca 2017 r. LLO.410.001.12.2017

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2016r.

 

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - wykonanie budżetu państwa w 2013r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2013r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2012r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2011r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2010r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2009r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2008r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i Sądach okręgu piotrkowskiego za II półrocze 2007r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i Sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2007r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za II półrocze 2006r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. za II półrocze 2006r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2006r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za II półrocze 2005r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2005r.

Rejestr zmian dla: Wyniki kontroli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d