Wyniki kontroli

W 2018r. sędziowie wizytatorzy   Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. przeprowadzili  wizytacje i lustracje w podległych  sądach rejonowych zgodnie z planem czynności nadzorczych na rok 2017r. - pobierz (Plik PDF, 112 KB)

 

Wystąpienia pokontrolne Archiwum Państwowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 14 stycznia 2019 r. dot przeprowadzenia kontroli okresowej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb. w Sadzie Okregowym w Piotrkowie Tryb.-Archiwum zakładowym w dniu 17 grudnia 2018 r. (Plik PDF, 380 KB)

 

Protokół kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb. w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.-archiwum zakładowym w dniu 17 grudnia 2018 r. (Plik PDF, 424 KB)

 

Protokół kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Maz. Z dnia 30 listopada 2018 r. (Plik PDF, 132 KB)

 

Wystapienie pokontrolne z Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.10.2018 (Plik PDF, 4,85 MB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2017r. (Plik PDF, 112 KB)

 

Wystąpienia pokontrolne NIK z dnia 28 marca 2017 r. LLO.410.001.12.2017 (Plik PDF, 368 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2016r. (Plik PDF, 56 KB)

 

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - wykonanie budżetu państwa w 2013r. (Plik PDF, 780 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2013r. (Plik PDF, 36 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2012r. (Plik PDF, 64 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2011r. (Plik PDF, 32 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2010r. (Plik PDF, 36 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego w 2009r.(Plik PDF, 32 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2008r. (Plik PDF, 116 KB)

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i Sądach okręgu piotrkowskiego za II półrocze 2007r. 

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. i Sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2007r. 

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za II półrocze 2006r.

 

Czynności nadzorcze w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. za II półrocze 2006r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2006r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za II półrocze 2005r.

 

Czynności nadzorcze w Sądach okręgu piotrkowskiego za I półrocze 2005r.

Rejestr zmian dla: Wyniki kontroli

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-05-09
Publikacja w dniu:
2019-05-09
Opis zmiany:
Podmiana pliku wystapenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-03-29
Publikacja w dniu:
2019-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-18
Publikacja w dniu:
2019-01-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-19
Publikacja w dniu:
2018-10-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d