Wydziały

Całokształtem pracy wydziałów w zakresie spraw sądowych kierują przewodniczący wydziałów. Pracą sekretariatów wydziałów kierują kierownicy sekretariatów, którzy podlegają bezpośrednio przewodniczącemu wydziału i przed nim są odpowiedzialni za terminowe i prawidłowe wykonywanie czynności należących do zakresu działania podległego sekretariatu oraz za przestrzeganie dyscypliny i kultury pracy przez pracowników sekretariatu.

 

I Wydział Cywilny

rozpoznający w I instancji sprawy cywilne oraz sprawy z zakresu prawa rodzinnego m.in.: o rozwód, separację, ubezwłasnowolnienie oraz prawa niemajątkowe, o ochronę praw autorskich i wynalazczych, z zakresu prawa prasowego i prawa majątkowego, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy PLN;

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Beata Grochulska
Kierownik Sekretariatu - Małgorzata Libiszewska
tel/fax: (44) 649-41-05,   (44) 649-41-06
ICywilny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Sędziowie:

 • Renata Lech
 • Wojciech Rychliński
 • Alina Gąsior
 • Paweł Lasoń
 • Adam Bojko
 • Dorota Krawczyk
 • Ewa Tomczyk
 • Bartłomiej Biegański - sędzia delegowany z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

 

II Wydział Cywilny Odwoławczy

rozpoznający w II instancji sprawy cywilne oraz sprawy należące do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Jarosław Gołębiowski
Kierownik Sekretariatu - Justyna Dolata
tel: (44) 649-41-29           fax: (44) 741 58 31
IICywilny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Sędziowie:

 • Paweł Hochman
 • Arkadiusz Lisiecki
 • Stanisław Łęgosz
 • Grzegorz Ślęzak
 • Dariusz Mizera

 

III Wydział Karny 

rozpoznający w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego m.in.: o zabójstwa, gwałty zbiorowe, pobicia ze skutkiem śmiertelnym oraz sprawy penitencjarne, sprawuje nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym z zakresu prawa karnego.

Przewodniczący Wydziału -  Sędzia SO Grzegorz Krogulec
Kierownik Sekretariatu - Iwona Sochacka
tel: (44) 649-41-11         fax: (44) 741-58-32
: IIIKarny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Sędziowie:

 • Sławomir Cyniak
 • Tomasz Olszewski
 • Katarzyna Sztandar

 

W wydziale III Karnym funkcjonują dwie sekcje:

Sekcja ds. wykonawstwa orzeczeń karnych

Kierownik - Sędzia SO Magdalena Zapała-Nowak

tel: (44) 649-41-13, fax: (44) 741-58-32

Sekcja penitencjarna i nadzoru nad wykonaniem orzeczeń karnych

Kierownik - Sędzia SO Jacek Gasiński

tel: (44) 649-41-22, fax: (44) 741-58-35

 

IV Wydział Karny Odwoławczy

rozpoznający w II instancji sprawy z zakresu prawa karnego, sprawy o wykroczenia i sprawy przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego.

Przewodniczący Wydziału - Sędzia SO Sławomir Gosławski
Kierownik Sekretariatu - Karol Depczyński
tel: (44) 649-41-16  fax:(44) 74 15 833


: IVKarny@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Sędziowie:

 • Krzysztof Gąsior
 • Ireneusz Grodek
 • Marta Legeny-Błaszczyk
 • Stanisław Tomasik 
 • Tomasz Ignaczak
 • Agnieszka Szulc-Wroniszewska
 • Anna Gąsior- Majchrowska
 • Rafał Nalepa - sędzia delegowany z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.
 • wakat

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

rozpoznający w I i II instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Przewodnicząca Wydziału - Sędzia SO Beata Łapińska
Kierownik Sekretariatu - Izabela Grzybowska
tel: (44) 649-41-71,   (44) 649-41-64               fax: (44) 741-58-34
: VPracy@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Sędziowie:

 • Magdalena Marczyńska
 • Agnieszka Leżańska
 • Urszula Sipińska-Sęk

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kopka
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-10-15
Publikacja w dniu:
2019-10-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-08-28
Publikacja w dniu:
2019-08-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kopka
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kopka
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-07-31
Publikacja w dniu:
2019-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźniak
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-05-15
Publikacja w dniu:
2019-05-15
Opis zmiany:
Uaktualnienie Numeru faksu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2018-11-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźniak
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-08-10
Publikacja w dniu:
2018-08-10
Opis zmiany:
zmiana kierownika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kopka
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-05-07
Publikacja w dniu:
2018-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kopka
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-05-07
Publikacja w dniu:
2018-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-12-22
Publikacja w dniu:
2017-12-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-18
Publikacja w dniu:
2017-01-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-01-18
Publikacja w dniu:
2017-01-18
Opis zmiany:
b/d