Portal orzeczeń

Uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił nowy Portal Orzeczeń gdzie publikowane są orzeczenia z uzasadnieniami wydawanymi przez Sąd Okręgowy

 

Portal dostępny jest pod adresem:

 

http://orzeczenia.piotrkow-tryb.so.gov.pl

 

Publikacji w Portalu Orzeczeń, podlegać będą orzeczenia Sądu Okręgowegow Piotrkowie Trybunalskim, które nie podlegają wykluczeniu zarządzeniem Prezesa numer 19/2013 z dnia 29 maja 2013r.
Orzeczenia publikowane będzie wraz z uzasadnieniem po uprzedniej anonimizacji (usunięciu z treści orzeczenia wszelkich danych osobowych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację konkretnych faktów, podmiotów i okoliczności przy jednoczesnym zachowaniu treści natury ogólnej zanonimizowanego dokumentu tak aby w jak największym stopniu zachował swoją czytelność).
Istnieją trzy sposoby wyszukiwania orzeczeń: proste, zaawansowane  i po hasłach tematycznych.

Po dokonaniu wyboru określonego orzeczenia, użytkownik może zapoznać się z treścią metryki zawierającej m.in. dane o składzie orzekającym, sygnaturze akt, treści rozstrzygnięcia, właściwości Sądu, a także może zapoznać się z treścią orzeczenia

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Nr 41/17 z dnia 31 pażdziernika 2017 r. w sprawie Internetowego Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (Plik PDF, 1,12 MB)

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Nr 32/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie czasowego wstrzymania publikacji orzeczeń w Internetowym Portalu Orzeczeń Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (Plik PDF, 100 KB)