Portal informacyjny

Uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uruchomił Internetowy Portal Informacyjny, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa dostępu do informacji, które znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem:

 
https://portal.lodz.sa.gov.pl

 


Treść Zarządzenia nr 45/2013 Prezesa SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2013

Regulamin Portalu Informacyjnego SO w Piotrkowie Tryb.