Pomoc pokrzywdzonym

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC     Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

     Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów   specjalistów,   dostępna jest   na   stronach   Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pomoc-pokrzywdzonym-przestepstwem   oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

 

Rejestr zmian dla: Pomoc pokrzywdzonym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Piotr Trzaska
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
b/d