Oferty pracy

Dotyczy KD. 111-2/19

Ogłoszenie - konkurs dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego

Oświadczenia

Klauzule informacyjne

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu - 13.03.2019r.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu - 20.03.2019r.

Wyniki konkursu


Dotyczy KD.111-13/18

Ogłoszenie- konkurs na staż urzędniczy w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, pełny etat

Oświadczenie

Klauzule informacyjne

Kwestionariusz osobowy

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu 19.10.2018

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu 29.10.2018

Wyniki konkursu

Dotyczy KD.111-8/18

Ogłoszenie- wydłużenie terminu składania dokumentów do 31.08.2018

Ogłoszenie - konkurs na staż urzędniczy w Oddziale Inwestycji i Remontów, pełny etat

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

klauzule informacyjne

Lista osób do II etapu-14.09.2018

Lista osób do III etapu konkursu- 24.09.2018

Wyniki konkursu

Dotyczy KD.111-2/18

Ogłoszenie - konkurs na wolne stanowiska aplikanta kuratorskiego

Regulamin

Oświadczenie

Lista osób zakwalifikowanych do egzaminu pisemnego 14.03.2018r.

Lista kandydatów dopuszczonych do część ustnej 21.03.2018r.

Wyniki konkursu


Dotyczy KD.111-11/17

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy - pełny etat

Oświadczenie

Lista osób do II etapu

Lista osób do III etapu

Wyniki konkursu


Dotyczy KD.111-5/17

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sedziego- pełny etat

Lista osób do II etapu

Lista osób do III etapu

Wyniki Konkursu


Dotyczy KD.111-4/17

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii - pełny etat

Lista osób do II etapu

Lista osób do III etapu

Wyniki konkursu


Dotyczy KD.111-2/17

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko specjalisty w zakresie pediatrii lub psychiatrii w niepełnym wymiarze czasu pracy - 0,25 etatu

Dotyczy KD.111-10/16

Ogłoszenie o konkursie na staż urzędniczy 17.11.2016

Oświadczenie

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu- termin 13.12.2016

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu- termin 21.12.2016

Wyniki konkursu 21.12.2016

 

Dotyczy KD.111-7/16

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim 31.08.2016

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko Dyrektora Sądu Okręgowego

Wyniki konkursu