Oddziały,sekcje i pozostałe komórki

Oddział Administracyjny - do zakresu jego działania należą m.in.: sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego i jednostek podległych, prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa Sądu Okręgowego, obrót prawny z zagranicą, sprawy ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, kandydatów na syndyków, mediatorów dla nieletnich i w sprawach karnych, prowadzenie biblioteki, nadzór nad pracą Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Biura Obsługi Interesantów oraz Archiwum Zakładowego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.


Kierownik - Magdalena Dąbrowska
tel.: (044) 64-94-121
: administracja@piotrkow-tryb.so.gov.pl


Sekcja Informatyczna w Oddziale Administracyjnym

Kierownik - Piotr Trzaska

tel.: (044) 64-94-178
l: informatyk@piotrkow-tryb.so.gov.pl


Samodzielna Sekcja Kadr - do zakresu jego działania należy m.in.: prowadzenie spraw kadrowych sędziów, asesorów, aplikantów, referendarzy, kuratorów w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz asystentów sędziego, urzędników sądowych i innych pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania podległych jednostek, sprawowanie nadzoru nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania tych jednostek.


Kierownik - Agnieszka Szubert
tel.: (044) 64-94-128
: kadry@piotrkow-tryb.so.gov.pl

 

 


Oddział Finansowy - do zakresu jego działania należą m.in.: sprawy budżetu, finansowe, księgowości, obsługa kasowa Sądu Okręgowego, sprawy zaopatrzenia Sądu Okręgowego w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądów z wyjątkiem spraw przekazanych jednostkom podległym, administracja terenu, budynków i pomieszczeń Sądu Okręgowego oraz nadzór nad prawidłowością eksploatacji budynków sądowych w okręgu Sądu Okręgowego i sprawnym funkcjonowaniem ich wyposażenia, sprawy gospodarki pojazdami samochodowymi, sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w Sądzie Okręgowym oraz prowadzenie powielarni.


Kierownik - Iwona Lalek
tel.: (044) 64-94-130, (044) 64-94-125, (044) 64-94-147
oddzial.finansowy@piotrkow-tryb.so.gov.pl
oraz gospodarczy@piotrkow-tryb.so.gov.pl


Oddział Inwestycji i Remontów - do zakresu jego działania należy m.in.: prowadzenie wszelkich spraw związanych z przygotowaniem oraz wykonaniem robót inwestycyjnych i remontowych dotyczących Sądu Okręgowego i podległych jednostek.


Kierownik - Anna Owczarek
tel.: (044) 64-94-158
: zp@piotrkow-tryb.so.gov.pl

 

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
i Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. wraz z wydzieloną Czytelnią akt (BOI) – do zakresu zadań którego należy:

 

obsługa interesantów wydziałów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. i Sądu Rejonowego
w Piotrkowie Tryb. za wyjątkiem   interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, którzy przyjmowani są w sekretariacie Wydziału. Biuro udziela informacji, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych i udostępnia do wglądu akta spraw sądowych.


Kierownik - Danuta Terka

tel. 44-64-94-180

l: boi@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Oddziały,sekcje i pozostałe komórki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja