Lista sędziów

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

1. Stanisław Tomasik - Prezes Sądu

formularz podziału czynności na 2019 rok

2. Wojciech Rychliński - Wiceprezes Sądu

formularz podziału czynności na 2019 rok

 

I wydział Cywilny

3. Adam Bojko

formularz podziału czynności na rok 2019

4. Alina Gąsior

formularz podziału czynności na rok 2019

5. Beata Grochulska - Przewodnicząca Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

6. Dorota Krawczyk - wizytator ds. cywilnych

formularz podziału czynności na rok 2019

7. Paweł Lasoń - koordynator ds. mediacji

formularz podziału czynności na rok 2019

8. Renata Lech - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

9. Ewa Tomczyk

formularz podziału czynności na rok 2019

 

II Wydział Cywilny Odwoławczy

10. Jarosław Gołębiowski - Przewodniczący Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

11. Paweł Hochman

formularz podziału czynności na rok 2019

12. Arkadiusz Lisiecki - Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich

formualrz podziału czynności na rok 2019

13. Stanisław Łęgosz- wizytator ds. wieczystoksięgowych

formualrz podziału czynności na rok 2019

14. Dariusz Mizera - Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych

formularz podziału czynności na rok 2019

15. Grzegorz Ślęzak- Zastępca Przewodniczącego Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

 

III Wydział Karny

16. Sławomir Cyniak - Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

formularz podziału czynności na rok 2019

17. Jacek Gasiński - Kierownik Sekcji Penitencarnej

formularz podziału czynności na rok 2019

18. Grzegorz Krogulec - Przewodniczący Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

19. Tomasz Olszewski - koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych

formularz podziału czynności na rok 2019

20. Katarzyna Sztandar- Zastępca Przewodniczącego  Wydziału

forularz podziału czynności na rok 2019

21. Magdalena Zapała-Nowak- Kierownik Sekcji Wykonawczej

formularz podziału czynności na rok 2019

 

 IV Wydział Karny Odwoławczy

22. Krzysztof Gąsior - wizytator ds. karnych

formularz podziału czynności na rok 2019

23. Sławomir Gosławski - Przewodniczący Wydziału

formualrz podziału czynności na rok 2019

24. Ireneusz Grodek

formularz podziału czynności na rok 2019

25. Tomasz Ignaczak

formularz podziału czynności na rok 2019

26. Marta Legeny- Błaszczyk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

27 Andrzej Szawel

formularz podziału czynności na rok 2019

28. Agnieszka Szulc-Wroniszewska

formualrz podziału czynności na rok 2019

29. vacat

 

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

30. Agnieszka Leżańska- Rzecznik prasowy

formularz podziału czynności na rok 2019

31. Beata Łapińska - Przewodnicząca Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

32. Magdalena Marczyńska

formularz podziału czynności na rok 2019

33. Mariola Mastalerz

formularz podziału czynności na rok 2019

34. Urszula Sipińska-Sęk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału

formularz podziału czynności na rok 2019

 

Sędziowie sądów rejonowych delegowani do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

35. Bartłomiej Biegański

formularz podziału czynności na rok 2019

36. Anna Gąsior- Majchrowska

formularz podziału czynności na rok 2019

 

 

 

 Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 19 października 2018 roku

Zakresy czynności sędziów I Wydziału Cywilnego (za wyjątkiewm SSO Wojciecha Rychlińskiego- Wiceprezesa Sądu), pozostają aktualne według stanu na dzień 22 grudnia 2017 roku, natomiast sędziów IV Wydziału karengo Odwoławczego (za wyjątkiem SSO Sławomira Gosławskiego i SSO Andrzeja Szawela)  i V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozostają aktualne na dzień 8 lutego 2018 roku

I Wydział Cywilny

1. Beata Grochulska - Przewodniczący Wydziału

2. Renata Lech- Zastępca Przewodniczącego Wydziału

3. Adam Bojko

4. Alina Gąsior

5. Dorota Krawczyk

6. Paweł Lasoń- Koordynator ds. mediacji

7. Wojciech Rychliński- Wiceprezes Sądu, Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności

8. Ewa Tomczyk

9. Bartłomiej Biegański - SSR del. z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. - zakres czynności

 

II Wydział Cywilny Odwoławczy

1. Jarosław Gołębiowski- Przewodniczący Wydziału - zakres czynności

2. Grzegorz Ślęzak- Zastępca Przewodniczącego Wydizału -zakres czynności

3. Paweł Hochman - zakres czynności

4. Arkadiusz Lisiecki- Wizytator ds. rodzinnych - zakres czynności

5. Stanisław Łęgosz - Wizytaor ds. wieczystoksięgowych- zakres czynności

6. Dariusz Mizera- pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych, koordynator ds. wspołpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych - zakres czynności

III WYdział Karny

1. Grzegorz Krogulec - Przewodniczący Wydziału - zakres czynności

2. Katarzyna Sztandar- Zastępca Przewodniczącego Wydziału, sędzia sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi - zakres czynności

3. Jacek Gasiński- Kierownik Sekcji Penitencjarnej - zakres czynności

4. Sławomir Cyniak - zastępca rzecznika dyscyplinarnego działającego przy Sądzie Okręgowym w piotrkowie Tryb. - zakres czynności

5. Tomasz Olszewski- Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych - zakres czynności

6. Magdalena Zapała-Nowak - Kierownik Sekcji Wykonawczej - zakres czynności

 

IV Wydział Karny Odwoławczy

1. Sławomir Gosławski - Przewodniczący Wydziału- zakres czynności

2. Marta Legeny-Błaszczyk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

3. Krzysztof Gąsior- Wizytator ds. karnych

4. Ireneusz Grodek- Wizytator ds. karnych

5. Andrzej Szawel - zakres czynności

6. Tomasz Ignaczak

7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska

8. Stanisław Tomasik- Prezes Sądu

9. vacat

10. Anna Gąsior-Majchrowska - SSR del. z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. - zakres czynności

 

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. Beata Łapińska- Przewodnicząca Wydziału

2. Urszula Sipińska- Sęk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału

3. Mariola Mastalerz

4. Agnieszka Leżańska- Rzecznik Prasowy

5. Magdalena Marczyńska- Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych

 

       Lista  sędziów   Sądu  Okręgowego  w   Piotrkowie   Tryb. według  stanu   na dzień 
08  lutego 2018  roku

Zakresy czynności sędziów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Cywilnego Odwoławczego pozostają aktualne według stanu na dzień 22 grudnia 2017 roku

 

I Wydział Cywilny

 1. Beata Grochulska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Renata Lech – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Adam Bojko
 4. Alina Gąsior
 5. Dorota Krawczyk
 6. Paweł Lasoń – Koordynator ds. mediacji
 7. Wojciech Rychliński – Wizytator ds. cywilnych
 8. Ewa Tomczyk

 
  II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski – Przewodniczący Wydziału
 2. Grzegorz Ślęzak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Paweł Hochman – Wizytator ds. cywilnych
 4. Arkadiusz Lisiecki – Wizytator ds. rodzinnych
 5. Stanisław Łęgosz – Wizytator ds. wieczystoksięgowych
 6. Dariusz Mizera –Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych, koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

 

  III Wydział Karny

 1. Grzegorz Krogulec  – Przewodniczący Wydziału, Kierownik Sekcji Penitencjarnej -zakres czynności
 2. Katarzyna Sztandar –Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności
 3. Jacek Gasiński-  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego – zakres czynności
 4. Sławomir Cyniak – zakres czynności
 5. Tomasz Olszewski – Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych - zakres czynności
 6. Magdalena Zapała-Nowak – Kierownik Sekcji Wykonawczej – zakres czynności

 
 
 IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Andrzej Szawel – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności
 2. Marta Legeny-Błaszczyk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności
 3. Krzysztof Gąsior –Wizytator ds. karnych- zakres czynności
 4. Ireneusz Grodek- Wizytator ds. karnych – zakres czynności
 5. Sławomir Gosławski – Kierownik szkolenia – zakres czynności
 6. Tomasz Ignaczak – zakres czynności
 7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska – zakres czynności
 8. Stanisław Tomasik – Prezes Sądu – zakres czynności
 9. vacat

 
 V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Beata Łapińska – Przewodnicząca Wydziału – zakres czynności
 2. Urszula Sipińska- Sęk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności
 3. Mariola Mastalerz  – zakres czynności
 4. Agnieszka Leżańska – Rzecznik prasowy – zakres czynności
 5. Magdalena Marczyńska – Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych- zakres czynności


Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 22 grudnia 2017 roku

I Wydział Cywilny

 1. Beata Grochulska - Przewodnicząca Wydziału - zakres czynności
 2. Renata Lech - Zastępca Przewodniczącego - zakres czynności
 3. Adam Bojko - zakres czynności
 4. Alina Gąsior- zakres czynności
 5. Dorota Krawczyk - zakres czynności
 6. Paweł Lasoń - Koordynator ds. mediacji - zakres czynności
 7. Wojciech Rychliński - Wizytator ds. cywilnych - zakres czynności
 8. Ewa Tomczyk - zakres czynności

II Wydział Cywilny Odwoławczy

1. Jarosław Gołębiowski- Przewodniczący Wydziału- zakres czynności

2. Grzorz Ślęzak- Zastępca Przewodniczącego Wydziału - zakres czynności

3.Paweł Hochman - Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności

4. Arkadiusz Lisiecki- Wizytator ds. rodzinnych- zakres czynności

5. Stanisław Łęgosz- Wizytator ds. wieczystoksięgowych - zakres czynności

6. Dariusz Mizera- Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych, koorydnator ds. współpracy międzynarodowej i praw cżłowieka w sprawach cywilnych - zakres czynności

III Wydział Karny

1. Sławomir Cyniak- zakres czynności

2. Jacek Gasiński- Zastępca Przewodniczącego Wydziału, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego- zakres czynności

3. Grzegorz Krogulec- Kierownik Sekcji Penitencjarnej- zakres czynności

4. Tomasz Olszewski- Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych- zakres czynności

5. Katarzyna Sztandar- zakres czynności

6. Magdalena Zapała- Nowak- Kierownik Sekcji Wykonawczej- zakres czynności

IV Wydział Karny Odwoławczy

1. Andrzej Szawel- Przewodniczący Wydziału- zakres czynności

2. Marta Legeny-Błaszczyk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności

3. Krzysztof Gąsior- Wizytator ds. karnych- zakres czynności

4. Ireneusz Grodek- Wizytator ds. karnych- zakres czynności

5. Sławomir Gosławski- Kierownik szkolenia - zakres czynności

6. Tomasz Ignaczak- zakres czynności

7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska - zakres czynności

8. Stanisław Tomasik - Prezes Sądu - zakres czynności

9. Tadeusz Węglarek - zakres czynności

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

1. Beata Łapińska- Przewodnicząca Wydziały - zakres czynności

2. Urszula Sipińska - Sęk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności

3. Mariola Mastalerz- zakres czynności

4. Agnieszka Leżańska- Rzecznik prasowy - zakres czynności

5. Magdalena Marczyńska- Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych - zakres czynności



Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 03 marca 2017 roku

 

I Wydział Cywilny

 1. Beata Grochulska – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności
 2. Renata Lech – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności
 3. Adam Bojko- zakres czynności
 4. Alina Gąsior- zakres czynności
 5. Dorota Krawczyk – zakres czynności
 6. Paweł Lasoń – Koordynator ds. mediacji- zakres czynności
 7. Wojciech Rychliński – Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności
 8. Ewa Tomczyk – zakres czynności

 

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski – Przewodniczący Wydziału- zakres czynności
 2. Grzegorz Ślęzak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności
 3. Paweł Hochman – Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności
 4. Arkadiusz Lisiecki – Wizytator ds. rodzinnych- zakres czynności
 5. Stanisław Łęgosz – Wizytator ds. wieczystoksięgowych - zakres czynności
 6. Dariusz Mizera –Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych - zakres czynności

 

III Wydział Karny

 1. Sławomir Cyniak – Przewodniczący Wydziału, Wiceprezes Sądu – zakres czynności
 2. Jacek Gasiński- Zastępca Przewodniczącego Wydziału, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego – zakres czynności
 3. Grzegorz Krogulec – Kierownik Sekcji Penitencjarnej – zakres czynności
 4. Tomasz Olszewski – zakres czynności
 5. Katarzyna Sztandar – zakres czynności
 6. Magdalena Zapała-Nowak – Kierownik Sekcji Wykonawczej – zakres czynności

 

IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Andrzej Szawel – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności
 2. Marta Legeny-Błaszczyk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności
 3. Krzysztof Gąsior –Wizytator ds. karnych- zakres czynności
 4. Ireneusz Grodek Wizytator ds. karnychzakres czynności
 5. Sławomir Gosławski – Kierownik szkolenia – zakres czynności
 6. Tomasz Ignaczak – zakres czynności
 7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska – zakres czynności
 8. Stanisław Tomasik – zakres czynności
 9. Tadeusz Węglarek –– zakres czynności

 

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Beata Łapińska – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności
 2. Urszula Sipińska- Sęk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności
 3. Mariola Mastalerz – Prezes Sądu – zakres czynności
 4. Agnieszka Leżańska – Rzecznik prasowy – zakres czynności
 5. Magdalena Marczyńska – Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych- zakres czynności

 

 

 

Lista sędziów - 2016.05.02

Lista sędziów - 2016.02.09

Lista sędziów

Rejestr zmian dla: Lista sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja