Lista sędziów

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 1. Bojko Adam - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 108 KB)
 2. Cyniak Sławomir - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 84,0 KB)
 3. Gasiński Jacek - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 108 KB)
 4. Gąsior Alina - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)
 5. Gąsior Krzysztof - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 108 KB)
 6. Gąsior- Majchrowska Anna - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)
 7. Gołębiowski Jarosław - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 96,0 KB)
 8. Gosławski Sławomir - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 96,0 KB)
 9. Grochulska Beata - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 100 KB)
 10. Grodek Ireneusz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 84,0 KB)
 11. Hochman Paweł - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)
 12. Ignaczak Tomasz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)
 13. Krawczyk Dorota - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 100 KB)
 14. Krogulec Grzegorz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 100 KB)
 15. Lasoń Paweł - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 88,0 KB)
 16. Lech Renata - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 112 KB)
 17. Legeny-Błaszczyk  Marta - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)
 18. Leżańska Agnieszka - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 88,0 KB)
 19. Lisiecki Arkadiusz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 88,0 KB)
 20. Łapińska Beata - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 120 KB)
 21. Łęgosz Stanisław - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 112 KB)
 22. Marczyńska Magdalena - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 112 KB)
 23. Mizera Dariusz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 112 KB)
 24. Olszewski Tomasz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 108 KB)
 25. Rychliński Wojciech - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)
 26. Sipińska-Sęk Urszula - formularz podział czynności na 2020 rok (plik PDF, 116 KB)
 27. Sztandar Katarzyna - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 88,0 KB)
 28. Szulc-Wroniszewska Agnieszka - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 108 KB)
 29. Ślęzak Grzegorz - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 92,0 KB)
 30. Tomasik Stanisław - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 92,0 KB)
 31. Tomczyk Ewa - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 100 KB)
 32. Zapała - Nowak Magdalena - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 88,0 KB)
 33. vacat

Sędziowie delegowni do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 1. Biegański Bartłomiej - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 88,0 KB)
 2. Nalepa Rafał - formularz podziału czynności na 2020 rok (plik PDF, 104 KB)

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 1. Stanisław Tomasik - Prezes Sądu - formularz podziału czynności na 2019 rok (plik PDF, 84,0 KB)
 2. Wojciech Rychliński - Wiceprezes Sądu - formularz podziału czynności na 2019 rok (plik PDF, 84,0 KB)

I wydział Cywilny

 1. Adam Bojko - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 76,0 KB
 2. Alina Gąsior - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)
 3. Beata Grochulska - Przewodnicząca Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)
 4. Dorota Krawczyk - wizytator ds. cywilnych - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 76,0 KB)
 5. Paweł Lasoń - koordynator ds. mediacji - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 88,0 KB)
 6. Renata Lech - Zastępca Przewodniczącego Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 84,0 KB)
 7. Ewa Tomczyk - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 96,0 KB)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski - Przewodniczący Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 76,0 KB)
 2. Paweł Hochman - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 96,0 KB)
 3. Arkadiusz Lisiecki - Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich - formualrz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 84,0 KB)
 4. Stanisław Łęgosz- wizytator ds. wieczystoksięgowych - formualrz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)
 5. Dariusz Mizera - Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 92,0 KB)
 6. Grzegorz Ślęzak- Zastępca Przewodniczącego Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 92,0 KB)

III Wydział Karny

 1. Sławomir Cyniak - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 92,0 KB)
 2. Jacek Gasiński - Kierownik Sekcji Penitencarnej - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 92,0 KB)
 3. Grzegorz Krogulec - Przewodniczący Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Tomasz Olszewski - koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)
 5. Katarzyna Sztandar- Zastępca Przewodniczącego  Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)
 6. Magdalena Zapała-Nowak- Kierownik Sekcji Wykonawczej - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 96,0 KB)

IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Krzysztof Gąsior - wizytator ds. karnych - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 84,0 KB)
 2. Sławomir Gosławski - Przewodniczący Wydziału - formualrz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 100 KB)
 3. Ireneusz Grodek - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 88,0 KB)
 4. Tomasz Ignaczak - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 88,0 KB)
 5. Marta Legeny- Błaszczyk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 84,0 KB)
 6. Agnieszka Szulc-Wroniszewska - formualrz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 88,0 KB)
 7. Anna Gąsior-Majchrowska- zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 100 KB)
 8. vacat

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Agnieszka Leżańska- Rzecznik prasowy - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 88,0 KB)
 2. Beata Łapińska - Przewodnicząca Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 96,0 KB)
 3. Magdalena Marczyńska - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)
 4. Mariola Mastalerz do 14.08.2019 - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 88,0 KB)
 5. Urszula Sipińska-Sęk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 80,0 KB)

Sędziowie sądów rejonowych delegowani do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

 1. Bartłomiej Biegański - formularz podziału czynności na rok 2019 (plik PDF, 108 KB)
 2. Anna Gąsior- Majchrowska do 09.07.2019r. - formularz podziału czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 3. Rafał Nalepa od 01.10.2019r. - formularz podziału czynności (plik PDF, 96,0 KB)

 

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 19 października 2018 roku

Zakresy czynności sędziów I Wydziału Cywilnego (za wyjątkiewm SSO Wojciecha Rychlińskiego- Wiceprezesa Sądu), pozostają aktualne według stanu na dzień 22 grudnia 2017 roku, natomiast sędziów IV Wydziału karengo Odwoławczego (za wyjątkiem SSO Sławomira Gosławskiego i SSO Andrzeja Szawela)  i V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pozostają aktualne na dzień 8 lutego 2018 roku

I Wydział Cywilny

 1. Beata Grochulska - Przewodniczący Wydziału
 2. Renata Lech- Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Adam Bojko
 4. Alina Gąsior
 5. Dorota Krawczyk
 6. Paweł Lasoń- Koordynator ds. mediacji
 7. Wojciech Rychliński- Wiceprezes Sądu, Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 8. Ewa Tomczyk
 9. Bartłomiej Biegański - SSR del. z Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. - zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski- Przewodniczący Wydziału - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 2. Grzegorz Ślęzak- Zastępca Przewodniczącego Wydizału -zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 3. Paweł Hochman - zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 4. Arkadiusz Lisiecki- Wizytator ds. rodzinnych - zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 5. Stanisław Łęgosz - Wizytaor ds. wieczystoksięgowych- zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 6. Dariusz Mizera- pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych, koordynator ds. wspołpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych - zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)

III WYdział Karny

 1. Grzegorz Krogulec - Przewodniczący Wydziału - zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 2. Katarzyna Sztandar- Zastępca Przewodniczącego Wydziału, sędzia sądu dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi - zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 3. Jacek Gasiński- Kierownik Sekcji Penitencjarnej - zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Sławomir Cyniak - zastępca rzecznika dyscyplinarnego działającego przy Sądzie Okręgowym w piotrkowie Tryb. - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 5. Tomasz Olszewski- Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 6. Magdalena Zapała-Nowak - Kierownik Sekcji Wykonawczej - zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)

IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Sławomir Gosławski - Przewodniczący Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 2. Marta Legeny-Błaszczyk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Krzysztof Gąsior- Wizytator ds. karnych
 4. Ireneusz Grodek- Wizytator ds. karnych
 5. Andrzej Szawel - zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 6. Tomasz Ignaczak
 7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska
 8. Stanisław Tomasik- Prezes Sądu
 9. vacat
 10. Anna Gąsior-Majchrowska - SSR del. z Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. - zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Beata Łapińska- Przewodnicząca Wydziału
 2. Urszula Sipińska- Sęk - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Mariola Mastalerz
 4. Agnieszka Leżańska- Rzecznik Prasowy
 5. Magdalena Marczyńska- Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 08 lutego 2018 roku

Zakresy czynności sędziów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Cywilnego Odwoławczego pozostają aktualne według stanu na dzień 22 grudnia 2017 roku

I Wydział Cywilny

 1. Beata Grochulska – Przewodnicząca Wydziału
 2. Renata Lech – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Adam Bojko
 4. Alina Gąsior
 5. Dorota Krawczyk
 6. Paweł Lasoń – Koordynator ds. mediacji
 7. Wojciech Rychliński – Wizytator ds. cywilnych
 8. Ewa Tomczyk

  II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski – Przewodniczący Wydziału
 2. Grzegorz Ślęzak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału
 3. Paweł Hochman – Wizytator ds. cywilnych
 4. Arkadiusz Lisiecki – Wizytator ds. rodzinnych
 5. Stanisław Łęgosz – Wizytator ds. wieczystoksięgowych
 6. Dariusz Mizera –Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych, koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych

  III Wydział Karny

 1. Grzegorz Krogulec  – Przewodniczący Wydziału, Kierownik Sekcji Penitencjarnej -zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 2. Katarzyna Sztandar –Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 3. Jacek Gasiński-  Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego – zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 4. Sławomir Cyniak – zakres czynności (plik PDF, 88,0 KB)
 5. Tomasz Olszewski – Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych - zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 6. Magdalena Zapała-Nowak – Kierownik Sekcji Wykonawczej – zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)

 IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Andrzej Szawel – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 2. Marta Legeny-Błaszczyk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 3. Krzysztof Gąsior –Wizytator ds. karnych- zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 4. Ireneusz Grodek- Wizytator ds. karnych – zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 5. Sławomir Gosławski – Kierownik szkolenia – zakres czynności (plik PDF, 74,8 KB)
 6. Tomasz Ignaczak – zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska – zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 8. Stanisław Tomasik – Prezes Sądu – zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 9. vacat

 V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Beata Łapińska – Przewodnicząca Wydziału – zakres czynności ,(plik PDF, 84,0 KB)
 2. Urszula Sipińska- Sęk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 3. Mariola Mastalerz  – zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 4. Agnieszka Leżańska – Rzecznik prasowy – zakres czynności (plik PDF, 88,0 KB)
 5. Magdalena Marczyńska – Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych- zakres czynności (plik PDF, 76,0 KB)
 

 

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 22 grudnia 2017 roku

I Wydział Cywilny

 

 1. Beata Grochulska - Przewodnicząca Wydziału - zakres czynności (plik PDF, 112 KB)
 2. Renata Lech - Zastępca Przewodniczącego - zakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 3. Adam Bojko - zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Alina Gąsior- zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 5. Dorota Krawczyk - zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 6. Paweł Lasoń - Koordynator ds. mediacji - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 7. Wojciech Rychliński - Wizytator ds. cywilnych - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 8. Ewa Tomczyk - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski- Przewodniczący Wydziału- zakres czynności (plik PDF,104 KB)
 2. Grzorz Ślęzak- Zastępca Przewodniczącego Wydziału - zakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 3. Paweł Hochman - Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 4. Arkadiusz Lisiecki- Wizytator ds. rodzinnych- zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 5. Stanisław Łęgosz- Wizytator ds. wieczystoksięgowych - zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 6. Dariusz Mizera- Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych, koorydnator ds. współpracy międzynarodowej i praw cżłowieka w sprawach cywilnych - zakres czynności (plik PDF, 88,0 KB)

III Wydział Karny

 1. Sławomir Cyniak- zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 2. Jacek Gasiński- Zastępca Przewodniczącego Wydziału, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego- zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 3. Grzegorz Krogulec- Kierownik Sekcji Penitencjarnej- zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Tomasz Olszewski- Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych- zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 5. Katarzyna Sztandar- zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 6. Magdalena Zapała- Nowak- Kierownik Sekcji Wykonawczej- zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)

IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Andrzej Szawel- Przewodniczący Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 2. Marta Legeny-Błaszczyk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 3. Krzysztof Gąsior- Wizytator ds. karnych- zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 4. Ireneusz Grodek- Wizytator ds. karnych- zakres czynności (plik PDF, 84,0 KB)
 5. Sławomir Gosławski- Kierownik szkolenia - zakres czynności (plik PDF, 88,0 KB)
 6. Tomasz Ignaczak- zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska - zakres czynności (plik PDF, 80,0 KB)
 8. Stanisław Tomasik - Prezes Sądu - zakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 9. Tadeusz Węglarek - zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Beata Łapińska- Przewodnicząca Wydziały - zakres czynności (plik PDF, 108 KB)
 2. Urszula Sipińska - Sęk- Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 108 KB)
 3. Mariola Mastalerz- zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Agnieszka Leżańska- Rzecznik prasowy - zakres czynności (plik PDF, 108 KB)
 5. Magdalena Marczyńska- Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych - zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 

 

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. według stanu na dzień 03 marca 2017 roku

I Wydział Cywilny

 1. Beata Grochulska – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 112 KB)
 2. Renata Lech – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 116 KB)
 3. Adam Bojko- zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 4. Alina Gąsior- zakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 5. Dorota Krawczyk – zakres czynności (plik PDF, 88,0 KB)
 6. Paweł Lasoń – Koordynator ds. mediacji- zakres czynności (plik PDF, 120 KB)
 7. Wojciech Rychliński – Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności (plik PDF, 108 KB)
 8. Ewa Tomczyk – zakres czynności (plik PDF, 104 KB)

II Wydział Cywilny Odwoławczy

 1. Jarosław Gołębiowski – Przewodniczący Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 116 KB)
 2. Grzegorz Ślęzak – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 3. Paweł Hochman – Wizytator ds. cywilnych- zakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 4. Arkadiusz Lisiecki – Wizytator ds. rodzinnych- zakres czynności (plik PDF, 124 KB)
 5. Stanisław Łęgosz – Wizytator ds. wieczystoksięgowych - zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 6. Dariusz Mizera –Pełnomocnik ds. wdrożeń systemów informatycznych - zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)

II Wydział Karny

 1. Sławomir Cyniak – Przewodniczący Wydziału, Wiceprezes Sądu – zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 2. Jacek Gasiński- Zastępca Przewodniczącego Wydziału, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego – zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 3. Grzegorz Krogulec – Kierownik Sekcji Penitencjarnej – zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Tomasz Olszewski – zakres czynności (plik PDF, 124 KB)
 5. Katarzyna Sztandar – zakres czynności (plik PDF, 116 KB)
 6. Magdalena Zapała-Nowak – Kierownik Sekcji Wykonawczej – zakres czynności (plik PDF, 100 KB)

 

IV Wydział Karny Odwoławczy

 1. Andrzej Szawel – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 2. Marta Legeny-Błaszczyk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 3. Krzysztof Gąsior –Wizytator ds. karnych- zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 4. Ireneusz Grodek Wizytator ds. karnychzakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 5. Sławomir Gosławski – Kierownik szkolenia – zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 6. Tomasz Ignaczak – zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 7. Agnieszka Szulc-Wroniszewska – zakres czynności (plik PDF, 92,0 KB)
 8. Stanisław Tomasik – zakres czynności (plik PDF, 100 KB)
 9. Tadeusz Węglarek –– zakres czynności (plik PDF, 120 KB)

 

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 1. Beata Łapińska – Przewodniczący Wydziału – zakres czynności (plik PDF, 104 KB)
 2. Urszula Sipińska- Sęk – Zastępca Przewodniczącego Wydziału- zakres czynności (plik PDF, 120 KB)
 3. Mariola Mastalerz – Prezes Sądu – zakres czynności (plik PDF, 96,0 KB)
 4. Agnieszka Leżańska – Rzecznik prasowy – zakres czynności (plik PDF, 124 KB)
 5. Magdalena Marczyńska – Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych- zakres czynności (plik PDF, 112 KB)

 

 

 

Lista sędziów - 2016.05.02 (Plik PDF, 160 KB)

Lista sędziów - 2016.02.09 (Plik PDF, 160 KB)

Lista sędziów (Plik DOC, 88 KB)

Rejestr zmian dla: Lista sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
Aktualizacja Podstawy prawnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja