Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. lub upoważniony przez niego sędzia.

Za wyżej wymienione czynności zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz.1635) za każde poświadczenie podpisu notariusza/ sędziego/ urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł – płatną na konto w urzędzie pocztowym czy banku lub w kasie Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb.

 

Dane do przelewu:

Urząd Miasta Piotrkowa Tryb.

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Getin Noble Bank S.A.

Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003

tytułem: legalizacja pieczęci i podpisu sędziego/notariusza

 

UWAGA: legalizacji podlegają dokumenty sądowe i notarialne wystawione w sądach i przez notariuszy podległych właściwością miejscową Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Tryb.

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek (pobierz),
  • oryginały dokumentów do uwierzytelnienia,
  • oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej.

 

Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 5, parter pok.130:

- osobiście na wniosek od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00,

- listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 44 64-94-121.

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d