Kurator okręgowy

Katarzyna Dalkiewicz

tel.: (044) 649-41-73

kurator@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Zastępca Kuratora Okręgowego

Joanna Banaszczyk

tel: ( 044) 649-41-73

kurator@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Do zadań Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 

  • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
  • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
  • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.

 

Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 z późn. zm.). Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

 

 

 

„Polska Kuratela Sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość”.

 

W dniach 25-26 lutego 2019 roku w Poznaniu grupa siedmiu kuratorów zawodowych z poszczególnych sądów rejonowych okręgu piotrkowskiego, uczestniczyła w III Kongresie Kuratorskim inaugurującym obchody 100 –lecia kurateli w Polsce. Kongres odbył się pod patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości i hasłem „Polska Kuratela Sądowa XXI wieku. Z tradycji wyrasta przyszłość”. Organizatorem wydarzenia była Krajowa Rada Kuratorów we współpracy ze Stowarzyszeniami kuratorskimi oraz Fundacją na rzecz Rozwoju Probacji „ Probare”.

Obecny na Kongresie Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wręczył pamiątkowe madale Lex Veritas Iustitia w uznaniu za zasługi dla kuratorskiej służby sądowej. Z okręgu piotrkowskiego uhonorowana brązowym medalem została Pani Kurator Maria Balińska, kurator specjalista Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

 

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
b/d