Kurator okręgowy

Katarzyna Dalkiewicz

tel.: (044) 649-41-73

kurator@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Zastępca Kuratora Okręgowego

Joanna Banaszczyk

tel: ( 044) 649-41-73

kurator@piotrkow-tryb.so.gov.pl

Do zadań Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 

  • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
  • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
  • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej.

 

Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 795 z późn. zm.). Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

 

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy