Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych

- wpisy sądowe

- grzywny

- opłaty kancelaryjne

- koszty w sprawach cywilnych, karnych i prawa pracy, zażalenia, apelacje

NBP O/O w Łodzi 15 1010 1371 0020 4622 3100 0000


Konto zaliczek na koszty postępowania  sądowego (sumy na zlecenie)

- zaliczka na biegłego,

- zaliczka na kuratora,

- zaliczka na Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny,

- zaliczka na tłumaczy przysięgłych.

BGK  53 1130 1163 0014 7116 4620 0003

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

-nawiązki i świadczenia pieniężne

BGK 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009

 

Od dnia 01.01.2015 obowiązują nowe rachunki:


Konto sum depozytowych BGK

- poręczenia majątkowe,

- zabezpieczenia majątku,

Konto sum depozytowych w PLN        94 1130 1017 0021 1001 3590 0004

Konto sum depozytowych w USD       67 1130 1017 0021 1001 3590 0005

Konto sum depozytowych w GBP       24 1130 1017 0021 1001 3590 0003

Konto sum depozytowych w EURO     51 1130 1017 0021 1001 3590 0002

Konto sum depozytowych w CHF       78 1130 1017 0021 1001 3590 0001


Zastępczy Obrót Kasowy do konta sum depozytowych w PLN jest prowadzony w Banku Pekao SA pod numerem

14 1240 6957 0111 0000 0000 1066.


 

NIP Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

771-23-35-338

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d