Zapytania o karalność

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

tel/fax: (044) 649-41-70

pok. nr 109

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 8:00 - 17:00

wtorek - piątek 8:00-15:00

Podstawę prawną działania Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego określają przepisy:

 • ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1036 ze zm.);

 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym;

 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
  Informacji o karalności udziela się na pisemne zapytanie złożone na druku stanowiącym załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia (do pobrania bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym KRK bądź ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - Formularze).

 

OD DNIA 1 LIPCA 2014 r.

 • opłata za wydanie informacji o osobie z krajowego rejestru karnego
 • opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z krajowego rejestru karnego

wynosi 30 zł

 

Powyższą opłatę wnosi się w jeden z następujących sposobów:

 • w formie znaków opłaty sądowej:
  (znaki sądowe do nabycia w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej na parterze budynku sądu w poniedziałek w godz.8:00-17:00, a wtorek-piątek w godz.8:00-14:30 z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, kiedy to punkt czynny będzie w godz.8:00-13:30
  bądź poprzez platformę e-płatności na stronie: www.oplaty.ms.gov.pl),
 • przelewem na rachunek ministerstwa sprawiedliwości:
  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy dołączyć do formularza.

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na podstawie innego dokumentu zawierającego te dane.

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

Rejestr zmian dla: Zapytania o karalność

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-01-23
Publikacja w dniu:
2020-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-01-23
Publikacja w dniu:
2020-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-05-17
Publikacja w dniu:
2019-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-08-30
Publikacja w dniu:
2017-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźniak
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-24
Publikacja w dniu:
2017-08-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-10
Publikacja w dniu:
2017-08-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-08-04
Publikacja w dniu:
2017-08-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-06-22
Publikacja w dniu:
2017-06-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-04-21
Publikacja w dniu:
2017-04-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Sylwia Jendrych
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-04-19
Publikacja w dniu:
2017-04-19
Opis zmiany:
b/d