Tłumacze przysięgli

Warunki i tryb nabywania prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a także zasady wykonywania tego zawodu określa ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. Nr.273, poz.2702 z późn.zm.).

 

Tłumaczem przysięgłym może zostać osoba po zdaniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Wszelkie informacje w tym zakresie oraz aktualna lista tłumaczy przysięgłych znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - Tłumacze przysięgli.

 

Listy tłumaczy przysięgłych dostępne są nieodpłatnie do powszechnego wglądu:

  • w Urzędach Wojewódzkich,
  • w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Sprawiedliwości publikowanym do 31 stycznia każdego roku,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej.