Konta bankowe

Konto dochodów budżetowych

 • wpisy sądowe
 • grzywny
 • opłaty kancelaryjne
 • koszty w sprawach cywilnych, karnych i prawa pracy, zażalenia, apelacje

NBP O/O w Łodzi 15 1010 1371 0020 4622 3100 0000

Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego (sumy na zlecenie)

 • zaliczka na biegłego,
 • zaliczka na kuratora,
 • zaliczka na Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny,
 • zaliczka na tłumaczy przysięgłych.

BGK 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

 • nawiązki i świadczenia pieniężne

BGK 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009

Konto sum depozytowych BGK

 • poręczenia majątkowe,
 • zabezpieczenia majątku,

Konto sum depozytowych w PLN 94 1130 1017 0021 1001 3590 0004

Konto sum depozytowych w USD 67 1130 1017 0021 1001 3590 0005

Konto sum depozytowych w GBP 24 1130 1017 0021 1001 3590 0003

Konto sum depozytowych w EURO 51 1130 1017 0021 1001 3590 0002

Konto sum depozytowych w CHF 78 1130 1017 0021 1001 3590 0001

Zastępczy Obrót Kasowy do konta sum depozytowych w PLN jest prowadzony w Banku Pekao SA pod numerem 14 1240 6957 0111 0000 0000 1066.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kołodziejczyk
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
WCAG
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kołodziejczyk
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
WCAG
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Danuta Kołodziejczyk
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
Zmiany WCAG
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Danuta Kołodziejczyk
Dokument z dnia:
2019-01-03
Publikacja w dniu:
2019-01-03
Opis zmiany:
b/d