Biuro Podawcze

Wpływająca do Sądu Okręgowego korespondencja jest przyjmowana na biurze podawczym, gdzie po oznakowaniu stemplem wpływu, jest niezwłocznie przekazywana do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej Sądu.

 

Do zadań biura podawczego sądu należy w szczególności:

 

- przyjmowanie wpływającej do sądu korespondencji,
- rozdział korespondencji do komórek organizacyjnych sądu,
- przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja,
- odbiór przesyłek pocztowych adresowanych do sądu,
- ewidencja przesyłek za zwrotnym poświadczeniem odbioru w pocztowej książce nadawczej.