Aktualności

Zarzadzenie Prezesa Sądu Okregowego w Piotrkowie Tryb. Nr 29/20 z dnia 20 marca 2020

Zarzadzenie Prezesa Sądu Okregowego w Piotrkowie Tryb. Nr 27/20 z dnia 18 marca 2020
Zarzadzenie Prezesa Sądu Okregowego w Piotrkowie Tryb. Nr 22/20
Zarzadzenie Prezesa Sądu Okregowego w Piotrkowie Tryb. Nr 21/20

 

Zarzadzenie Prezesa Sądu Okregowego w Piotrkowie Tryb. Nr 24/20 z dnia 16 marca 2020


Ogłoszenie z dnia 14.02.2020

 22 luty Dniem Ofiar Przestępstw

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

 • Z bezpłatnej informacji prawnej
 • Z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

Lista podmiotów, które świadczą  w  2020  roku pomoc finansowaną ze środków  Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - osobom  pokrzywdzonym przestępstwem  jest dostępna pod adresem:

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy


W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje w dniach od 21 lutego do 28 lutego 2020 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest stałe monitorowanie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działania na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w ciągu „ Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w różnych lokalizacjach, w tym  w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że informacje przekazywane w ramach podejmowanej akcji dotyczyć będą jedynie osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Przewodniczący Wydziałów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz Prezesi Sądów Rejonowych okręgu piotrkowskiego opracowali harmonogramy obejmujące: godziny i miejsca dyżurów mających na celu udzielanie porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osoby, które będą pełnić dyżury.

Będą to  asystenci sędziów i kuratorzy zawodowi.

Prezes Sądu Okręgowego

Stanisław Tomasik


Poniżej harmonogram dyżurów:

 

Sąd  Okręgowy  w  Piotrkowie  Tryb.

Miejscem udzielania informacji jest:


Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

w dniach od 24.02 – 28.02.2020r.

Sala konferencyjna nr 232 I piętro w godz. od 10.00-14.00

dyżury będą pełnione przez asystentów sędziów

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.

Miejscem udzielania informacji jest:

Nowy Budynek Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

w dniach od 24.02 – 28.02.2020r.

 Sala Konferencyjna tut.sądu w godz. od 13.30 -do 15.00

dyżury będą pełnione przez asystentów sędziego i kuratora zawodowego

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

 

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Bełchatowie

Lista asystentów sędziów i kuratorów sądowych

pełniących dyżury w siedzibie Sądu Rejonowego w Bełchatowie

w związku z obchodzonym

w dniach 21 - 28 lutego 2020 roku

 

TYGODNIEM POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

Dzień

dyżuru

Stanowisko zajmowane przez osobę pełniącą dyżur

Godzina pełnienia dyżuru

Miejsce pełnienia dyżuru

21 luty 2020 r.

/piątek/

 

starszy

asystent sędziego

 

10.00 – 13.00

 

p.414

IV p.

 

kuratorzy specjaliści rodzinni

 

 

10.00 – 15.00

 

p.409

IV p.

 

kurator specjalista dla dorosłych

 

10.00 – 15.00

 

p.106

I p.

24 luty 2020 r.

/poniedziałek/

 

starszy

asystent sędziego

 

9.00 – 15.00

 

p.321

II p.

 

kuratorzy specjaliści rodzinni

 

 

10.00 – 15.00

 

p.409

IV p.

 

kurator specjalista dla dorosłych

 

10.00 – 15.00

 

p.102

I p.

25 luty 2020 r.

/wtorek/

 

starszy

asystent sędziego

 

09.00 – 14.00

 

p.217

II p.

 

kuratorzy specjaliści rodzinni

 

 

10.00 – 15.00

 

p.409

IV p.

 

kurator specjalista dla dorosłych

 

10.00 – 15.00

 

p.102

I p.
26 luty 2020 r.

/środa/

kurator specjalista rodzinny

 

starszy kurator rodzinny

 

10.00 – 15.00

 

p.413

IV p.

 

kurator specjalista dla dorosłych

 

 

10.00 – 15.00

 

p.105

I p.
27 luty 2020 r.

/czwartek/

kurator specjalista rodzinny

 

starszy kurator rodzinny

 

 

10.00 – 15.00

 

p.413

IV p.

 

kurator specjalista dla dorosłych

 

 

10.00 – 15.00

 

p.103

I p.28 luty 2020 r.

/piątek/

 

kuratorzy specjaliści rodzinni

 

10.00 – 15.00

 

p.409

IV p.

starszy kurator

dla dorosłych

 

10.00 – 15.00

 

p.103

I p.

 

Sąd Rejonowy w Opocznie

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Opocznie

w dniach od 24.02 – 28.02.2020r. 

w godz. od 10.00 – 13.00

dyżury będą pełnione przez  kuratorów zawodowych i asystentów sędziów


Sąd Rejonowy w Radomsku


Miejscem udzielania informacji jest:

 Budynek Sądu Rejonowego w Radomsku

w dniach od  21.02 – 28.02.2020r. 


Harmonogram  dyżurów:

Kuratorów zawodowych

 wykonujących orzeczenia w sprawach karnych

 

Pokój

Telefon

21.02.2020r. w godz. 0900-1300

0.08

446858105

 

0.10

446858106

 

0.13

446858107

 

1.32

446858146

 

1.33

446858145

24.02.2020r. w godz. 0900-1300

0.10

446858106

 

0.13

446858107

 

1.32

446858146

 

1.34

446858148

25.02.2020r. w godz. 0900-1300

0.10

446858106

 

0.13

446858107

 

1.32

446858146

 

1.34

446858148

26.02.2020r. w godz. 0900-1300

0.10

446858106

 

0.13

446858107

 

1.31

446858145

 

1.33

446858145

27.02.2020r. w godz. 0900-1300

0.07

446858103

 

0.08

446858105

 

1.34

446858148

28.02.2020r. w godz. 09ºº-13ºº

0.10

446858106

 

0.13

446858107

 

1.32

446858146

 

1.33

446858145

Kuratorów  zawodowych

wykonujących orzeczenia w sprawach  

rodzinnych i nieletnich


 

Pokój

Telefon

21.02.2020r. w godz. 0900-1300

3.10

446858175

 

3.09

446858174

24.02.2020r w godz. 0900-1300

3.09

446858174

 

3.08

446858173

25.02.2020r w godz. 0900-1300

3.11

446858175

 

3.09

446858174

26.02.2020r w godz. 0900-1300

3.10

446858175

 

3.11

446858176

27.02.2020r w godz. 0900-1300

3.08

446858173

 

3.09

446858174

28.02.2020  w godz. 0900-1300

3.09

446858174

 

3.11

446858176


 Asystentów sędziów


Pokój

Telefon

21.02.2020r. -28.02.2020 r.

w godz. 0900-1300

1.22

1.23

446858109

     


Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.

 Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

w dniach od 21.02 – 28.02.2020r. 

w godz. od 10.00 do 14.00

dyżury będą pełnione przez asystentów sędziów i kuratorów sądowych


Ogłoszenie z dnia 06.05.2019

Umieszczenie w informacjach o sądzie – statystyka- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku - sprawozdań finansowych za 2018 rok.

https://www.piotrkow-tryb.so.gov.pl/statystyka,m,m1,227,235


Ogłoszenie z dnia 14.02.2019r.

 22 luty  Dniem  Ofiar  Przestępstw
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

 • Z bezpłatnej   informacji prawnej
 • Z bezpłatnych konsultacji psychologicznych


Lista podmiotów,  które  świadczą  w  2019  roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej -    osobom pokrzywdzonym przestępstwem,  jest dostępna pod adresem:

 www.funduszsprawiedliwości.gov.pl

W związku  z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje  w dniach od  18 lutego  do 24 lutego 2019 roku   „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ”.  Zasadniczym celem tej inicjatywy jest stałe monitorowanie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działania na rzecz poprawy ich położenia. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.
Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie obchodów w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych.
Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że informacje przekazywane w ramach podejmowanej akcji dotyczyć będą jedynie osób pokrzywdzonych przestępstwem.
Przewodniczący Wydziałów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz Prezesi Sądów Rejonowych okręgu piotrkowskiego opracowali harmonogramy obejmujące:  godziny i miejsca dyżurów mających na celu udzielanie porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osoby, które będą pełnić dyżury.
Będą to  asystenci sędziów i  kuratorzy zawodowi.

                                                                                                                                                                 Wiceprezes Sądu Okręgowego

                                                                                                                                                                           Wojciech Rychliński


 

Poniżej harmonogram dyżurów:

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb.

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
w dniach od 18.02 – 22.02.2019r.
Sala konferencyjna nr 232 I piętro w godz. od 10.00-14.00
dyżury będą pełnione przez asystentów sędziów


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.

Miejscem udzielania informacji jest:

Nowy Budynek Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.
w dniach od 18.02 – 22.02.2019r.
Sala Konferencyjnaw godz. od 12.00 -do 14.00
dyżury będą pełnione przez asystentów sędziów i kuratorów zawodowych


Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Bełchatowie
w dniach od 18.02 – 22.02.2019r. w godz. 9.00-15.30
dyżury będą pełnione przez   asystentów sędziów i kuratorów zawodowych

poniedziałek18.02.2019r. – IV p. – p.414,  10.00-13.00  –st. asystent sędziego

 • IV p.   – p.409,    9.00-15.30   -Kurator specjalista rodzinny
 • I    p.   – p.102,  10.00-15.00 -Kurator specjal. dla dorosłych


wtorek    19.02.2019r.     – IV p.   – p.21,    10.00-13.00   –st. asystent sędziego

 • IV p.   – p.409,    9.00-15.30  -Kurator specjalista rodzinny
 • I    p.   – p.103,  10.00-15.00 -Kurator specjal. dla dorosłych


środa        20.02.2019r.     – IV p.   – p.414,  11.00-14.00  –st. asystent sędziego

 • IV p.   – p.409,    9.00-15.30  -Kurator specjalista rodzinny
 • I    p.   – p.102,  10.00-15.00 -Kurator specjal. dla dorosłych


czwartek    21.02.2019r.     – IV p.   – p.414,  10.00-13.00  –st. asystent sędziego

 • IV p.   – p.409,  9.00-15.30   -Kurator specjalista rodzinny
 • I    p.   – p.102,  10.00-14.00 -Kurator specjal. dla dorosłych


piątek        22.02.2019r.     – IV p.   – p.409,  9.00-15.30   -Kurator specjalista rodzinny

 • I    p.   – p.103,  10.00-15.00 -Kurator specjal. dla dorosłych

Sąd Rejonowy w Opocznie


Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Opocznie
w dniach od 18.02 – 22.02.2019r.    
w godz. od 10.00 – 13.00
dyżury będą pełnione przez asystentów sędziów i kuratorów zawodowych   

Sąd Rejonowy w Radomsku


Miejscem udzielania informacji jest:
Budynek Sądu Rejonowego w Radomsku
w dniach od 18.02 – 22.02.2019r.  
Harmonogram dyżurów.
Kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia

 •  w sprawach karnych

18.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.32    44/68 58 146
18.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.33    44/68 58 147
18.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.10    44/68 58 106
19.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.10    44/68 58 106
19.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.07    44/68 58 103
19.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.32    44/68 58 146
20.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.33    44/68 58 147
20.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.10    44/68 58 106
21.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.33    44/68 58 147
21.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.07    44/68 58 103
22.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.33    44/68 58 147
22.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.08    44/68 58 105

Kuratorów zawodowych wykonujących orzeczenia

 • w sprawach rodzinnych i nieletnich

18.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.08     44/68 58 173
18.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.09     44/68 58 174
19.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.10     44/68 58 175
19.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.11     44/68 58 176
20.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.08     44/68 58 173
20.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.09     44/68 58 174
21.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.09     44/68 58 174
21.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.11     44/68 58 176
22.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.08     44/68 58 173
22.02.2019r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.09     44/68 58 174

Referendarze  sądowi
20.02.2019r. godz. 13.00-15.00 w pok. 1.68    44/68 58 111
21.02.2019r. godz. 13.00-15.00 w pok. 1.48    44/68 58 113

Asystenci  sędziów
18.02.2019r. godz. 13.00-15.00 w pok. 2.24   44/68 58 165
19.02.2019r. godz. 13.00-15.00 w pok. 2.24   44/68 58 150
22.02.2019r. godz. 13.00-15.00 w pok. 2.24   44/68 58 109

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.
w dniach od 18.02 – 22.02.2019r.    
w godz. od 10.00  do 14.00
dyżury będą pełnione przez   asystentów sędziów  i  kuratorów sądowych

Ogłoszenie z dnia 06.08.2018r.

ZMIANA WYSOKOŚCI REKOMPENSATY DLA ŁAWNIKÓW      

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2018 r.
na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1443), ulega zmianie wysokość rekompensaty
dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych:

 • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi kwotę 111,43 zł;
 • dodatkowo ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności  w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi kwotę 10,55 zł;
 • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sadu otrzymują diety i oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych dla sędziów.

Ogłoszenie z dnia 17.07.2018r.

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. z uwagi na okres urlopowy nie będzie realizował dyżurów w poniedziałki  (godziny urzędowania OZSS w miesiącu sierpniu br. poniedziałek - piątek  7:30-15:30).

22 luty Dniem Ofiar Przestępstw

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:

 • Z bezpłatnej informacji prawnej
 • Z bezpłatnych konsultacji psychologicznych

Lista   podmiotów,  które  świadczą  w  2018  roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - osobom pokrzywdzonym przestępstwem,  jest dostępna pod adresem:

http://funduszsprawiedliwości.gov.pl/

W związku  z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje  w dniach od  19 lutego  do 25 lutego 2018 roku   „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ”.  Zasadniczym celem tej inicjatywy jest stałe monitorowanie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działania na rzecz poprawy ich położenia, zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby ofiar przestępstw oraz niesienie potrzebującym skutecznej pomocy.

Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie obchodów  w różnych lokalizacjach, w tym w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że informacje przekazywane w ramach podejmowanej akcji dotyczyć będą jedynie osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Przewodniczący Wydziałów Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. oraz Prezesi Sądów Rejonowych okręgu piotrkowskiego opracowali harmonogramy obejmujące:  godziny i miejsca dyżurów mających na celu udzielanie porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osoby, które będą pełnić dyżury.

Będą to  asystenci sędziów, referendarze i kuratorzy zawodowi.

 

Prezes Sądu Okręgowego

Stanisław Tomasik

Poniżej harmonogram dyżurów:

Sąd  Okręgowy  w  Piotrkowie  Tryb.

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

w dniach od 19.02 – 23.02.2018r.    

Sala konferencyjna nr 232  I piętro   w  godz. od 10.00-14.00

dyżury będą pełnione przez   asystentów sędziów

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

w dniach od 19.02 – 23.02.2018r.    w godz. od 10. -do 14.00

(gabinet wiceprezesa tut. sądu pokój 203)

dyżury będą pełnione przez asystentów sędziów 

Sąd Rejonowy w Bełchatowie

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Bełchatowie

w dniach od  19.02 – 23.02.2018r.   w godz. 10.00-13.00

dyżury będą pełnione przez   asystentów sędziów

 •  poniedziałek 19.02.2018r. – P. Dominika Różańska – IV p. – p.414
 • wtorek 20.02.2018r.– P. Dominika Różańska -  IVp. – p.414
 • środa 21.02.2018r. – P. Beata Matynia - II p.  – p.217
 • czwartek 22.02.2018r. - P. Beata Matynia - IIp. – p.217
 • piątek 23.02.2018r. -  P. Szymon Karp -  III p. – p.321

Sąd Rejonowy w Opocznie

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Opocznie

w dniach od 19.02 – 23.02.2018r.    

w pokoju nr 1.05 w godz. od 10.00 – 13.00

dyżury będą pełnione przez kuratorów zawodowych i  asystentów sędziów

Sąd Rejonowy w Radomsku

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Radomsku

w dniach od 19.02 – 23.02.2018r.    


Harmonogram dyżurów.

Kuratorzy zawodowi ds. karnych

 • 19.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.32   44/68 58 146
 • 19.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 0.10   44/68 58 106
 • 20.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.34    44/68 58 148
 • 20.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok.1.32     44/ 68 58 146
 • 20.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok.1.31     44/ 68 58 145
 • 21.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.34    44/ 68 58 148
 • 21.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.31     44 68 58 145
 • 22.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.33     44/ 68 58 147
 • 22.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok.  0.07     44/ 68 58 103
 • 23.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 1.33      44/ 68 58 147
 • 23.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok.  0.11      44/ 68 58 107

 

Kuratorzy zawodowi ds. rodzinnych i  nieletnich

 • 19.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.09    44/68 58 174
 • 20.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.10    44/68 58 175
 • 21.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.11    44/ 68 58 176
 • 22.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.11    44/ 68 58 176
 • 23.02.2018r. godz. 9.00-13.00 w pok. 3.09    44/ 68 58 174


Referendarze  sądowi

 • 19 - 23.02.2018r. godz. 13.00-15.00 w pok. 1.68     44/68 58 111
 • 19 - 23.02.2018r. godz. 13.00-15.00 w pok. 1.48    44/68 58 113


Asystenci  sędziów

 • 19 - 23.02.2018r. godz. 11.00-15.00 w pok. 2.24   44/68 58 165
 • 19 - 23.02.2018r. godz. 11.00-15.00 w pok. 2.05   44/68 58 150
 • 19 - 21.02.2018r. godz. 11.00-15.00 w pok. 0.13   44/68 58 109

Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.

Miejscem udzielania informacji jest:

Budynek Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

w dniach od 19.02 – 23.02.2018r.    

w pokoju nr 106 w godz. od 9.00  do 13.00

dyżury będą pełnione przez  referendarzy,  asystentów sędziów  i  kuratorów sądowych

Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.


Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.


Rezultatami projektu będą:

 • poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;
 • poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;
 • zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości.

Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

 Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/

Ogłoszenie z dnia 30.12.2016r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż od dnia 02.01.2017 r. w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej realizowana jest sprzedaż znaków opłaty sądowej w godzinach:

poniedziałek 8:00 do 17:00
wtorek – piątek  8:00 do 14:30

Opłaty sądowe można uiszczać w formie wpłaty gotówkowej bez dodatkowych opłat w każdym urzędzie pocztowym.

Ogłoszenie z dnia 04.10.2016r.

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach obchodów Międzynarodowego  Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji  zaprasza do włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji. Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października 2016 roku, natomiast Tydzień Mediacji  w dniach 17 - 22 października.Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji oraz sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości.

Obchody będą przebiegały pod hasłem „ Masz prawo do mediacji”.
Podobnie jak w latach ubiegłych w obchody  Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji włączyły się: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz uczelnie wyższe i organizacje zrzeszające mediatorów. Sądy okręgu piotrkowskiego również włączyły się  w tegoroczne obchody.

Poniżej linki do stron internetowych sądów rejonowych na których umieszczone są szczegółowe informacje dot. tegorocznych obchodów.

http://www.piotrkow-tryb.sr.gov.pl/bip/mediacja-6

Zakładka aktualności:
http://belchatow.sr.gov.pl/site/aktualnosci---miedzynarodowy-dzien-mediacji-oraz-tydzien-mediacji-2016-1
 
Zakładka Mediacja i Mediatorzy:
http://belchatow.sr.gov.pl/site/mediacja-i-mediatorzy-3
http://opoczno.sr.gov.pl/site/mediacje---linki

http://www.tomaszow-maz.sr.gov.pl/site/miedzynarodowy-dzien-mediacji-1

Ogłoszenie z dnia 16.03.2016r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż z dniem 01.04.2016 r. wpłaty na rachunki bankowe sądu okręgowego  (zgodnie załącznikiem) można będzie uiszczać w placówkach Poczty Polskiej S.A. (wykaz urzędów pocztowych na terenie działania Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.) na terenie całego kraju. Wpłacający nie będzie ponosił kosztów operacyjnych.
Jednocześnie, z dniem 01.04.2016 r. na terenie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. nie będzie możliwości dokonywania wyżej wymienionych wpłat.

Załącznik nr 1 – wykaz kont i rodzaju wpłat
Załącznik nr 2 – wykaz urzędów pocztowych placówek


Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka, polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Fałszywy komornik powołuje się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i podaje link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Informacje z dnia 25.09.2015r.

Informujemy, że stosownie do art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. za święto w dniu  26 grudnia 2015r. przypadające w sobotę.

Oferty praktyk dla studentów

KD.043-3/15

KD.143-9/15

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

 1. PRAKTYKANT W SĄDZIE OKREGOWYM

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnjosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Studentów zainteresowanych kontaktem z Sądem Okręgowym w Piotrkowie Tryb.
i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu
/44/ 64 94 128 lub mailowo pod adresem praktyki.studenckie@piotrkow-tryb.so.gov.pl Osoba do kontaktu Pani Jadwiga Ludwiczak- kierownik Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

Informacje z dnia 20.07.2015

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w okresie od 20.07 – 31.08.2015 roku korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Informacji dotyczącej Sądu Okręgowego udzielać będzie Pani Prezes lub Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. pod numerem telefonu 044/6 49-41-01 do 103.

Informacji dotyczących poszczególnych sądów rejonowych udzielać będą Prezesi lub Wiceprezesi tych sądów.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. tel.- 044/6-49-42-01
Sąd Rejonowy w Bełchatowie tel.- 044/6-32-62-89
Sąd Rejonowy w Opocznie tel.- 044/7-55-71-01
Sąd Rejonowy w Radomsku tel.- 044/6-85-81-35 lub 37
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. tel.- 044/7-25-75-11

Informacje z dnia 03.02.2015

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w okresie od 03.02 – 27.02.2015 roku korzysta z urlopu wypoczynkowego.

Informacji dotyczącej Sądu Okręgowego udzielać będzie Pani Prezes lub Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. pod numerem telefonu 044/6 49-41-01 do 103.

Informacji dotyczących poszczególnych sądów rejonowych udzielać będą Prezesi lub Wiceprezesi tych sądów.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. tel.- 044/6-49-42-01
Sąd Rejonowy w Bełchatowie tel.-  044/6-32-62-89
Sąd Rejonowy w Opocznie tel.- 044/7-55-71-01
Sąd Rejonowy w Radomsku tel.- 044/6-85-81-35 lub 37
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. tel.- 044/7-25-75-11

Informacja z dnia 18.12.2014r

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim będzie czynny w godzinach: od 7:30 do 13:00.

Informacja z dnia 07.11.2014r

W związku z możliwością składania protestów wyborczych I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. będzie pełnił dyżur w dniu 10 listopada 2014r., w godzinach": 7:30 - 15:30


Oferta szkolenia „ Centrum Mediacji Partners Polska”


Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w 40-godzinym szkoleniu podstawowym z mediacji, którego najbliższa edycja odbędzie się w dn. 18-22 listopada b.r. w Warszawie. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z 18 maja 2001r. ( Dz. U. 2001 nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r. Przewidujemy specjalną zniżkę dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w naszym Centrum.

 TERMIN SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe z mediacji ( 40 godzin zegarowych) – w dniach od 18-22 listopada 2014r. ( jedna sesja szkoleniowa, od wtorku do soboty).

MIEJSCE SZKOLENIA

W siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie  przy ul. Dobrej 22/24

Jeżeli są państwo zainteresowani i wyrażają zgodę na otrzymanie szczegółowego opisu  propozycji, proszę kliknąć w poniższy link i wysłać do Centrum Mediacji Partners  Polska wiadomość nie zmieniając jej tematu.


Dane kontaktowe:
tel/fax 22 825 40 83, 22 409 53 83
(codzinnie 10:00-18:00)
mediator@mediacja.org
www.mediacja.org

                        Koordynator ds.Mediacji
                    Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

                        SSO Sławomir Gosławski

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Zarzadzenie 29/20
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
dodane zarzadzenie 2720
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2020-02-14
Publikacja w dniu:
2020-02-14
Opis zmiany:
Publikacja Tygodnia ofiar
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2020-01-23
Publikacja w dniu:
2020-01-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Krzysztof Woźniak
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-09-24
Publikacja w dniu:
2019-09-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-05-06
Publikacja w dniu:
2019-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-05-06
Publikacja w dniu:
2019-05-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-02-15
Publikacja w dniu:
2019-02-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-28
Publikacja w dniu:
2019-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-28
Publikacja w dniu:
2019-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-01-09
Publikacja w dniu:
2019-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-09-06
Publikacja w dniu:
2018-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Piotr Trzaska
Dokument z dnia:
2018-07-17
Publikacja w dniu:
2018-07-17
Opis zmiany:
Informacja o zmianie godzin pracy OZSS w sierpniu 2018r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-02-16
Publikacja w dniu:
2018-02-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d