Struktura organizacyjna

Podstawa prawna


Podstawą prawną utworzenia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.).

 

Podstawowe akty prawne określające tryb działania Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:


- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.);

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 38, poz.249);

 

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1564 z późn. zm.);

 

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. z 2003 r. Nr 5, poz.22 z późn. zm.).

Rejestr zmian dla: Struktura organizacyjna