Punkty sprzedaży znaków

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż od dnia 02.01.2017 r. w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej realizowana jest sprzedaż znaków opłaty sądowej w godzinach:

 poniedziałek 8:00 do 17:00
wtorek – piątek 8:00 do 14:30

 

Znaki opłaty sądowej w formie tzw. e–znaku  można nabyć przez stronę internetową :

www.opłaty.ms.gov.pl

 

 Opłaty sądowe można uiszczać w formie wpłaty gotówkowej bez dodatkowych opłat w każdym urzędzie pocztowym.

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż z dniem 01.04.2016 r. wpłaty na rachunki bankowe sądu okręgowego  (zgodnie załącznikiem) można będzie uiszczać w placówkach Poczty Polskiej S.A. (wykaz urzędów pocztowych na terenie działania Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.) na terenie całego kraju. Wpłacający nie będzie ponosił kosztów operacyjnych.

        Jednocześnie, z dniem 01.04.2016 r. na terenie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. nie będzie możliwości dokonywania wyżej wymienionych wpłat.

Załącznik nr 1 – wykaz kont i rodzaju wpłat
Załącznik nr 2 – wykaz urzędów pocztowych placówek