Punkty sprzedaży znaków

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż w budynku Sądu Okręgowego  i Rejonowego w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej realizowana jest sprzedaż  e - znaków opłaty sądowej w godzinach:

poniedziałek  800 - 1700

wtorek - piątek 800 - 1430

z wyjątkiem ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, kiedy to punkt czynny będzie  w godzinach 800 - 1330

przerwa w pracy punktu w godzinach 1200 – 1215.

 

Znaki opłaty sądowej w formie tzw. e–znaku  można nabyć przez stronę internetową :

www.oplaty.ms.gov.pl

 

 Opłaty sądowe można uiszczać w formie wpłaty gotówkowej bez dodatkowych opłat w każdym urzędzie pocztowym.

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż z dniem 01.04.2016 r. wpłaty na rachunki bankowe sądu okręgowego  (zgodnie załącznikiem) można będzie uiszczać w placówkach Poczty Polskiej S.A. (wykaz urzędów pocztowych na terenie działania Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.) na terenie całego kraju. Wpłacający nie będzie ponosił kosztów operacyjnych.

        Jednocześnie, z dniem 01.04.2016 r. na terenie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. nie będzie możliwości dokonywania wyżej wymienionych wpłat.

Załącznik nr 1 – wykaz kont i rodzaju wpłat
Załącznik nr 2 – wykaz urzędów pocztowych placówek