Placówki, instytucje lecznicze i inne organizacje pozarządowe


Placówki, instytucje lecznicze i inne organizacje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu woj. łódzkiego

W zakresie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, zamieszczenie baz danych zawierających ewidencję istniejącej  infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a  także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2017

Aktualizacja  informacji

1. OBWIESZCZENIE NR 16/2017  WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia   28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia  funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2017 roku.

2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego 2017 roku. -pobierz

3.  Baza podmiotów i instytucji świadczących  usługi  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. -pobierz

4. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy  korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego 2017 roku. -pobierz

5. Baza teleadresowa podmiotów  realizujących programy  psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego. -pobierz

Rejestr zmian dla: Placówki, instytucje lecznicze i inne organizacje pozarządowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Katarzyna Dalkiewicz
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-19
Publikacja w dniu:
2017-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d