Aktualności


Projekt Poprawa zdolności administracyjnych sądów


    Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim bierze udział w projekcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.


Celem projektu jest Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.


Rezultatami projektu będą:
• poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach;

• poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych;

• zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości.

 

Celem przedsięwzięcia jest realizacja potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez objęcie sądów powszechnych usługą wspólną uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemów informatycznych oraz usługą poczty centralnej i budowę scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością.

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 kwietnia 2017 r.

 

Więcej informacji o projekcie: http://nmf.ms.gov.pl/pl/projekt-nr-1/


Ogłoszenie z dnia 30.12.2016r.

 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż od dnia 02.01.2017 r. w budynku Sądu Okręgowego i Rejonowego w punkcie sprzedaży znaków opłaty sądowej realizowana jest sprzedaż znaków opłaty sądowej w godzinach:

 

poniedziałek       8:00 do 17:00
wtorek – piątek  8:00 do 14:30

 

Opłaty sądowe można uiszczać w formie wpłaty gotówkowej bez dodatkowych opłat w każdym urzędzie pocztowym.


Ogłoszenie z dnia 04.10.2016r.

 

       Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach obchodów Międzynarodowego  Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji  zaprasza do włączenia się do wspólnych działań na rzecz promocji mediacji. Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na dzień 20 października 2016 roku, natomiast Tydzień Mediacji  w dniach 17 - 22 października.


      Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączeniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji oraz sędziów, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości.


      Obchody będą przebiegały pod hasłem „ Masz prawo do mediacji”.
Podobnie jak w latach ubiegłych w obchody  Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji włączyły się: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza, Krajowe Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych oraz uczelnie wyższe i organizacje zrzeszające mediatorów. Sądy okręgu piotrkowskiego również włączyły się  w tegoroczne obchody.

 

Poniżej linki do stron internetowych sądów rejonowych na których umieszczone są szczegółowe informacje dot. tegorocznych obchodów.

http://www.piotrkow-tryb.sr.gov.pl/bip/mediacja-6

 

Zakładka aktualności:
http://belchatow.sr.gov.pl/site/aktualnosci---miedzynarodowy-dzien-mediacji-oraz-tydzien-mediacji-2016-1
 
Zakładka Mediacja i Mediatorzy:
http://belchatow.sr.gov.pl/site/mediacja-i-mediatorzy-3
http://opoczno.sr.gov.pl/site/mediacje---linki

http://www.tomaszow-maz.sr.gov.pl/site/miedzynarodowy-dzien-mediacji-1Ogłoszenie z dnia 16.03.2016r.


       Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. zawiadamia, iż z dniem 01.04.2016 r. wpłaty na rachunki bankowe sądu okręgowego  (zgodnie załącznikiem) można będzie uiszczać w placówkach Poczty Polskiej S.A. (wykaz urzędów pocztowych na terenie działania Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.) na terenie całego kraju. Wpłacający nie będzie ponosił kosztów operacyjnych.
       Jednocześnie, z dniem 01.04.2016 r. na terenie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. nie będzie możliwości dokonywania wyżej wymienionych wpłat.

 

Załącznik nr 1 – wykaz kont i rodzaju wpłat
Załącznik nr 2 – wykaz urzędów pocztowych placówekOstrzeżenie – fałszywy komornik!


            Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega, że ujawniona została praktyka, polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości. Fałszywy komornik powołuje się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i podaje link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania.

 

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.Informacje z dnia 25.09.2015r.

 

                 Informujemy, że stosownie do art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 24 grudnia 2015r. jest dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb. za święto w dniu  26 grudnia 2015r. przypadające w sobotę.Oferty praktyk dla studentów


KD.043-3/15

KD.143-9/15

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

  1. PRAKTYKANT W SĄDZIE OKREGOWYM

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnjosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)


Studentów zainteresowanych kontaktem z Sądem Okręgowym w Piotrkowie Tryb.
i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcam do kontaktu pod numerem telefonu
/44/ 64 94 128 lub mailowo pod adresem praktyki.studenckie@piotrkow-tryb.so.gov.pl Osoba do kontaktu Pani Jadwiga Ludwiczak- kierownik Samodzielnej Sekcji Kadr Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.Informacje z dnia 20.07.2015


      Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w okresie od 20.07 – 31.08.2015 roku korzysta z urlopu wypoczynkowego.


      Informacji dotyczącej Sądu Okręgowego udzielać będzie Pani Prezes lub Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. pod numerem telefonu 044/6 49-41-01 do 103.

 

      Informacji dotyczących poszczególnych sądów rejonowych udzielać będą Prezesi lub Wiceprezesi tych sądów.


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.         tel.-       044/6-49-42-01
Sąd Rejonowy w Bełchatowie               tel.-       044/6-32-62-89
Sąd Rejonowy w Opocznie                   tel.-       044/7-55-71-01
Sąd Rejonowy w Radomsku                 tel.-       044/6-85-81-35 lub 37
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.       tel.-       044/7-25-75-11Informacje z dnia 03.02.2015


      Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w okresie od 03.02 – 27.02.2015 roku korzysta z urlopu wypoczynkowego.


      Informacji dotyczącej Sądu Okręgowego udzielać będzie Pani Prezes lub Pan Wiceprezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. pod numerem telefonu 044/6 49-41-01 do 103.

 

      Informacji dotyczących poszczególnych sądów rejonowych udzielać będą Prezesi lub Wiceprezesi tych sądów.


Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.         tel.-       044/6-49-42-01
Sąd Rejonowy w Bełchatowie               tel.-       044/6-32-62-89
Sąd Rejonowy w Opocznie                   tel.-       044/7-55-71-01
Sąd Rejonowy w Radomsku                 tel.-       044/6-85-81-35 lub 37
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz.       tel.-       044/7-25-75-11


Informacja z dnia 18.12.2014r

 

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim będzie czynny w godzinach: od 7:30 do 13:00.Informacja z dnia 07.11.2014rW związku z możliwością składania protestów wyborczych I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. będzie pełnił dyżur w dniu 10 listopada 2014r., w godzinach": 7:30 - 15:30

 Oferta szkolenia „ Centrum Mediacji Partners Polska”


    Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w 40-godzinym szkoleniu podstawowym z mediacji, którego najbliższa edycja odbędzie się w dn. 18-22 listopada b.r. w Warszawie. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  z 18 maja 2001r. ( Dz. U. 2001 nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r. Przewidujemy specjalną zniżkę dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w naszym Centrum.

 

 TERMIN SZKOLENIA

 

    Szkolenie podstawowe z mediacji ( 40 godzin zegarowych) – w dniach od 18-22 listopada 2014r. ( jedna sesja szkoleniowa, od wtorku do soboty).

 

MIEJSCE SZKOLENIA

 

    W siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie  przy ul. Dobrej 22/24

Jeżeli są państwo zainteresowani i wyrażają zgodę na otrzymanie szczegółowego opisu  propozycji, proszę kliknąć w poniższy link i wysłać do Centrum Mediacji Partners  Polska wiadomość nie zmieniając jej tematu.


Dane kontaktowe:
tel/fax 22 825 40 83, 22 409 53 83
(codzinnie 10:00-18:00)
mediator@mediacja.org
www.mediacja.org

                        Koordynator ds.Mediacji
                    Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.

                        SSO Sławomir Gosławski

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-30
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
b/d